Вдома у дітей є батьки, в школі їх функції частково переймає на себе класний керівник. В чому ж полягає специфіка його роботи? Він не тільки допомагає дітям засвоювати знання, але і дбає про координацію дій інших вчителів задля покращення результатів навчальної діяльності класу.

До організаційних обов’язків класного керівника відносять створення умов для розвитку здібностей дітей, організацію їх дозвілля, підготовку учнів до самостійної діяльності, проведення виховної роботи, вибір шляхів та засобів реалізації навчального процесу тощо.

Для оптимізації власної роботи, класний керівник повинен добре знати кожного свого учня, його проблеми, інтереси, здібності. Після цього вчитель складає психолого-педагогічну характеристику учнів та розробляє плани навчальної та виховної діяльності.

Однією з головних задач класного керівника є формування класного колективу, в якому діти будуть не тільки вчитися взаємодіяти один з одним, а отримають поштовх до розвитку власної особистості. Важливо, щоб в колективі була моральна, організаційна та психічна єдність, групова готовність до діяльності. Тут на допомогу класному керівнику може прийти методика Анатолія Лутошкіна, яка розглядає етапи формування класного колективу. Після його формування класний керівник повинен стежити за його правильним розвитком, який полягає у залученні активних дітей до управління колективом, розвиток впливу громадської думки та процес самовиховання в учнівському колективі. Щодо методів створення учнівського колективу, то тут може бути використана або педагогічна вимога, або створення на основі колективної думки, або використання принципів учнівського самоврядування.

Виховна робота в класі може набувати форми виховної години, коли в позаурочний час класний керівник збирається з колективом та обговорю доцільні питання та проблеми. Мета таких годин – сприяти нормальному формуванню колективу та безперервному розвитку усіх його членів.

Так, професор педагогічних наук, Надія Щуркова розробила технологію організації і проведення групових заходів. Вона впевнена, що такі заходи сприяють розвитку взаємопідтримки, взаємоконтролю та командному духу. При цьому кожен виховний захід має бути чітко продуманий та структурований поетапно.

Популярними в наш час стають інтерактивні методи організації виховної діяльності, тобто такі, що спрямовані на побудову рефлексії, відстоювання позицій, діалогу, активності учнів. До них можна віднести дискусії, дебати, творчі завдання, медіацію, відео конференції, ділові ігри, соціальні проекти тощо.

Не менш важливою є взаємодія класного керівника з іншими педагогами. Для цього вчитель може відвідувати уроки своїх колег, спостерігати за роботою класу, дисципліною. Після певного аналізу класний керівник може разом із вчителем вирішувати питання, пов’язані з навчанням, наприклад, створити додаткові уроки для учнів, що мають складності у навчанні. Під час позашкільної роботи класний керівник може активно взаємодіяти з педагогом-організатором для створення різних заходів для класу. Розвиток соціальних ініціатив підтримується у зв'язку з соціальними педагогами.

Будуючи відносини з батьками дітей, класний керівник повинен дотримуватись принципів поваги та довіри, не тиснути, а співпрацювати, підтримувати, бути толерантним та терпимим, а головне інформація, отримана в родині має бути конфіденційною. Саме на цій основі можна побудувати корисні відносини з батьками і створити сприятливі умови для формування особистості дитини.