Программа деятельности Кабмина Яценюка: полный текст

Обнародована программа деятельности Кабинет министров Украины. Среди основных целей и задач нового правительства: сохранение целостности и суверенитета государства, подписание соглашения об ассоциации с Европейским союзом, развитие всесторонних и добрососедских отношений с Российской Федерацией. 

Полный текст документа на языке оригинала приводит Лига:

Сьогодні Україна перебуває у найглибшій за всю історію своєї незалежності економічній, політичній і соціальній кризі. Держава доведена до межі банкрутства, суспільство - до соціальної і гуманітарної катастрофи. Реальною стала загроза втрати Україною суверенітету і територіальної цілісності. Країна опинилася за крок від фінансово-економічного колапсу.

Зростання реального ВВП за два останні роки - нульове. Державні фінанси - у критичному стані. Дефіцит державного бюджету у 2013 р. склав 65 млрд грн, з урахуванням усіх зобов’язань уряду - понад 80 млрд грн.

Державна скарбниця розкрадена. Станом на лютий 2014 р., залишок коштів на Єдиному казначейському рахунку - 4,3 млн грн, при тому, що несплачені платіжні доручення - майже 10 млрд грн.

Сукупний зовнішній борг на кінець 2013 р. досяг $140 млрд або близько 80% ВВП, у тому числі короткостроковий - $65 млрд, що більш ніж в 4 рази перевищує золотовалютний запас держави, який становить сьогодні лише $15 млрд.

До критичного рівня погіршився діловий та інвестиційний клімат. Іноземні компанії і банки йдуть з України. Співробітництво з міжнародними фінансовими інститутами зруйноване. Країна фактично позбавлена потенціалу економічного відновлення.

Депресивний стан економіки унеможливлює підтримання належних соціальних стандартів для переважної більшості населення. Зберігаються мільярдні заборгованості із зарплат, соціальних виплат і допомог. Мільйони українських сімей поставлені на межу виживання.

Відбулася майже повна правова делегітимізація державної влади, її вихід з-під контролю суспільства. Замість свого конституційного призначення - служити інтересам українського суспільства - державна влада її головними суб’єктами використовувалася з метою самозбереження і збагачення. Корупція стала системним елементом державного управління та основним способом вирішення життєвих питань.

Зруйновано правоохоронну та судову системи держави; суд, прокуратура та інші правоохоронні органи стали елементами єдиного репресивного механізму, спрямованого на захист влади, її свавілля і безкарності. Громадяни, позбавлені легітимних способів захисту своїх прав і свобод, змушені були вдатися до масових протестів, а дії влади з їх придушення призвели до чисельних людських жертв.

Цілі і завдання Уряду

 • Забезпечення суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності України.
 • Підписання Угоди про Асоціацію з Європейським Союзом, невідкладна імплементація її положень. Виконання всіх необхідних умов для якнайшвидшого досягнення безвізового режиму з країнами Європейського Союзу для українських громадян.
 • Розвиток всебічних добросусідських стосунків з Російською Федерацією в усіх сферах, на новій, дійсно рівноправній основі, яка враховує як даність незворотній європейський вибір України і перспективу її членства в ЄС.
 • Відновлення програм співпраці з МВФ та виконання всіх умов, необхідних для отримання допомоги від МВФ та ЄС.
 • Невідкладна стабілізація фінансової ситуації. Жорстка економія бюджетних коштів. Ретельний перегляд чинних податкових пільг, виданих на індивідуальній чи галузевій основі, на предмет їх реальної ефективності у сприянні розвитку та соціальної доцільності. Кардинальне зменшення різного роду субсидій, які викривлюють умови конкуренції, дестабілізують державні фінанси та сприяють поширенню корупції.
 • Забезпечення справедливого правосуддя. Відновлення зруйнованих "судовою реформою" 2010 р. гарантій самостійності судової влади та незалежності суддів.
 • Реформування правоохоронних органів, забезпечення ефективності їх діяльності, дотримання принципу верховенства права, прозорості та підзвітності суспільству.
 • Повне та всебічне розслідування фактів загибелі людей, вчинення інших злочинів, пов’язаних з проведенням масових акцій протесту у листопаді 2013 р. - лютому 2014 р. Спрямування головних зусиль на виявлення та притягнення до кримінальної відповідальності організаторів та виконавців цих злочинів.
 • Формування нової системи влади на принципах верховенства права, відкритості і прозорості діяльності органів державної влади. Рішуча та системна протидія корупції, передусім у вищих органах державної влади. Створення Національного антикорупційного бюро.
 • Проведення люстрації передусім правоохоронних органів та судів, з метою очищення їх від тих, хто зловживав владою, порушував конституційні права людини і громадянина.
 • Забезпечення жорсткого контролю з боку суспільства за використанням бюджетних коштів. Забезпечення прозорості державних закупівель. Скорочення видатків на утримання влади, скасування необґрунтованих пільг високопосадовцям.
 • Прийняття (у короткостроковій перспективі) необхідних непопулярних рішень щодо цін і тарифів, із запровадженням відповідних компенсаторних механізмів адресного характеру.
 • Реформа політичної системи та виборчого законодавства. Створення ефективних механізмів запобігання узурпації державної влади та порушення принципу її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.
 • Забезпечення чесних і прозорих президентських виборів 2014 р.
 • Демонополізація економіки. Усунення обмежень для конкуренції і штучних преференцій окремим суб’єктам господарської діяльності. Розширення свободи підприємницької діяльності, істотне скорочення функцій адміністративного регулювання економіки.
 • Відновлення довіри з боку інвесторів до України, заохочення іноземних інвестицій. Запровадження прозорих і єдиних правил для всіх суб`єктів економічної діяльності.
 • Захист прав власників та інвесторів. Гарантування державою недоторканності прав власності та зміцнення інституту власності як основи ринкової системи господарювання.
 • Забезпечення енергетичної безпеки і енергозбереження. Реформа енергетичного сектору відповідно до вимог Договору про створення Енергетичного співтовариства, у т. ч. ІІІ енергетичного пакету ЄС. Поступове заміщення імпортного газу газом власного видобування. Диверсифікація джерел і шляхів поставок енергоресурсів. Реалізація довгострокової державної програми підвищення енергоефективності. Істотне зменшення на цій основі потреб економіки в імпорті енергоресурсів.
 • Формування і здійснення виваженої і послідовної державної гуманітарної політики, яка ґрунтуватиметься на врахуванні етнічного, культурного, конфесійного різноманіття українського суспільства. Забезпечення безумовного дотримання прав громадян та всіх суспільних груп (соціокультурних, мовних, конфесійних тощо) на отримання освіти та інформації, на спілкування рідною мовою, на свободу совісті (віросповідання та церковно-релігійного самовизначення).
 • З метою поширення використання державної мови в інформаційному, освітньому, культурному просторах, у побуті і суспільних комунікаціях, здійснення всебічного державного сприяння національним українським культурним індустріям, виробництву якісного україномовного інформаційного, культурного, освітнього продукту та його просуванню в т. ч. за допомогою новітніх технологій. Захист державної та інших мов згідно вимог статті 10 Конституції України.
 • Негайне припинення практики необґрунтованого закриття шкіл, забезпечення доступу до якісної освіти як соціального ліфту - незалежно від рівня матеріального забезпечення родин. Децентралізація управління системою освіти. Забезпечення зв’язку освіти з вимогами сучасного ринку праці.
 • Недопущення скорочення мережі медичних установ, забезпечення доступності якісних медичних послуг для громадян країни. Запровадження комплексу заходів із стимулювання добровільного медичного страхування.
 • Повернення капіталів, що перебувають та зареєстровані в Республіці Кіпр, офшорних зонах та інших юрисдикціях, які дозволяють незаконно уникати оподаткування в Україні.

Механізми реалізації програми

На виконання цієї програми Кабінет Міністрів приймає власні акти, розробляє та вносить законодавчі ініціативи до Верховної Ради України.

Виконання програми забезпечується діяльністю органів виконавчої влади, здійснюваних на основі Конституції України, законів України, рішень Кабінету Міністрів України, прийнятими в межах його повноважень.

Законодавчі акти, необхідні для реалізації програми

Про люстрацію

Про Національне бюро розслідувань (Антикорупційне бюро)

Про Концепцію реформування правоохоронної системи України

Про судоустрій і статус суддів (нова редакція)

Про порядок фінансування судової влади в Україні

Про прокуратуру (нова редакція)

Про адвокатуру та адвокатську діяльність (нова редакція)

Про оперативно-розшукову діяльність (нова редакція)

Про Службу безпеки України (нова редакція)

Про Вищу раду юстиції (зміни)

Про міліцію

Про Державну пенітенціарну службу України

Зміни до Кримінального процесуального кодексу України

Нові виборчі закони

Про всеукраїнський референдум (нова редакція)

Про місцеві референдуми

Про доступ до публічної інформації (нова редакція)

Про мирні зібрання

Кодекс економічного зростання" (нова редакція Податкового кодексу)

Про внесення змін до Державного бюджету України (з урахуванням оновленого макроекономічного прогнозу розвитку України у 2014 р.)

Про внесення змін до Закону України "Про здійснення державних закупівель" (щодо посилення прозорості закупівель підприємств)

Зміни до законодавства, які удосконалять правову базу демонополізації економіки, антимонопольного контролю та регулювання, захисту конкуренції

Про порядок постачання природного газу населенню України

Про державне регулювання у сфері енергетики. Про ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо державного контролю у сфері надання податкових пільг та стимулів та децентралізації)

Про місцеве самоврядування (нова редакція)

Про освіту (нова редакція)

Про вищу освіту (нова редакція)

Про студентське самоврядування

Про Концепцію державно-конфесійних відносин в Україні (Концепція схвалена Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій)

Про Концепцію гуманітарної (соціокультурної) політики України

Про національне культурне виробництво

Закон України про права пацієнтів

Зміни до Податкового кодексу України (щодо стимулювання добровільного медичного страхування)

Закон про референтне ціноутворення на ліки

Результати реалізації програми

Виконання програми забезпечить:

Зниження рівня суспільно-політичної напруженості, відновлення законності і правопорядку, функціонування діяльності органів державної влади на конституційних засадах, зниження рівня корупції, посилення правового захисту та безпеки громадян.

Зміцнення суспільної єдності і громадянської злагоди в Україні.

Запобігання колапсу національної економіки. Бюджетну збалансованість, формування реалістичних бюджетів, підвищення прозорості та раціональності бюджетного процесу. Економічне відновлення, закладення основ кардинальної реструктуризації економіки у напрямі інноваційної моделі - створення привабливого інвестиційного клімату, належних умов розвитку малого і середнього підприємництва, стимулювання національного бізнесу у створенні конкурентних товарів і послуг та їх виведення на міжнародні ринки.

Прискорення залучення країни до міжнародних економічних і фінансових мереж.

Збереження наявних, а в перспективі створення нових робочих місць. Наявність ресурсів для утримання соціальних стандартів, доступності медичних, освітніх, культурних послуг, запобігання зниженню рівня життя.

Інтеграцію ринків електроенергетики та природного газу з енергетичними ринками ЄС, підвищення рівня інвестиційної привабливості інфраструктури ПЕК України, розвиток енергетичних ринків на засадах ефективності, прозорості, конкуренції, що забезпечить передумови для підвищення конкурентоспроможності національної економіки. Подолання критичної залежності від імпорту енергоносіїв фактично з єдиного джерела. Перехід до енергозабезпечення національної економіки за рахунок енергозбереження і власних, у т. ч. високотехнологічних джерел енергії.

Підвищення якості та доступності для всіх громадян України освіти, охорони здоров’я, інформації, культурного надбання. Безумовне дотримання прав громадян і суспільних груп на вільний розвиток національних мов і культур, зміцнення позицій державної мови і рівня захищеності національних інформаційного, освітнього, культурного просторів.

Практичну реалізацію європейського цивілізаційного вибору України шляхом підписання і виконання Угоди про Асоціацію з ЄС, створення передумов для всебічної модернізації держави на європейських засадах, кардинальне розширення для громадян України інформаційного, освітнього, культурного просторів, можливостей самореалізації та кола міжлюдських контактів.

Арсений Яценюк премьер-министр Кабинет министров программа
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Происшествия
Девятнадцатилетний парень погиб в результате столкновения автомобиля с деревом в оккупированном Донецке 23 мая. Об этом сообщает пресс-служба так называемого "МЧС", действующего на подконтрольной боевикам части Донецкой области. "23.05.2019 г. Донецк, Куйбышевский р-н, ул. Горновая – ДТП. Водитель легкового автомобиля, в котором находилось три человека не справился с управлением и допустил столкновение с деревом. В результате происшествия погиб пассажир, 2...
Происшествия
В Дружковке грузовик наехал на высоковольтный столб, в результате чего пострадал ребенок. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Донецкой области. ДТП произошло на ул. О. Тихого. Полицейские установили, что 27-летний водитель грузового автомобиля "Volvo" не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего потерял управление и совершил столкновение с высоковольтным столбом. В результате аварии телесные повреждения получила 6-летняя девочка, наход...
Криминал
20-летняя жительница Покровского района попала в относительно новую мошенническую ловушку. Об этом сообщает Покровский отдел полиции Донецкой области. Так, наткнувшись в интернете на объявление о быстром заработке не выходя из дома, женщина решила тоже попробовать подзаработать. В ходе переписки в мессенджере «работодатель» объяснил потерпевшей, что ей будут выплачиваться деньги за то, что она станет посредником между расчетными операциями. Для этого женщи...
Общество
Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин уволил так называемого и.о. мэра Макеевки Валерия Ляховца, его сменил Сергей Голощапов. Соответствующие «указы» опубликованы на сайте Пушилина. Теперь «мэром» Макеевки стал Голощапова, который ранее возглавлял «администрацию» Горняцкого района города. Ляховец управлял городом при «ДНР» с марта 2016 года. О причинах кадровых перестановок не сообщается. Вчера Пушилин назначил «мэром» Углегорска Сергея Захарова.
Происшествия
Автомобиль Infiniti выехал на обочину и перевернулся возле железнодорожной станции Брусино. На автодороге Доброполье-Лиман в ДТП погибла семейная пара с пятилетним ребенком. Об этом сообщает управление Нацполиции в Донецкой области в понедельник, 20 мая. Отмечается, что авария произошла накануне поздно вечером возле железнодорожной станции Брусино. "Автомобиль Infiniti, в котором находились жители Донецка, выехал на обочину и перевернулся. В результате ава...
Общество
В течение апреля-мая сотрудники ГБР задокументировали более 70 фактов получения взяток пограничниками. В Донецкой области пограничники наладили схему получения денег от перевозчиков, которые пересекали КПВВ Новотроицкое. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований во вторник, 21 мая. По предварительной информации, группа инспекторов погранслужбы создавали искусственные препятствия для перевозчиков, которые пересекают КПВВ Новотроицкое...
Общество
Пока только жалобы на медленную работу и дорогую "госпошлину". Паспортная фантасмагория. Именно так можно назвать то, что происходит на Донбассе в связи с оформлением гражданства России. Напомним, обещание выдавать российские паспорта "гражданам ЛДНР" дал глава РФ Владимир Путин в конце апреля. "Сегодня" узнала, как оформляют "корочки" в Донецке. Нажива "Мы заняли очередь в миграционку с трех часов ночи. Сидели в кустах напротив здания, чтобы не поймал пат...
Общество
Холдинг Рината Ахметова ДТЭК вновь отключит от электроэнергии снабжающее водой Донецкую область коммунальное предприятие "Вода Донбасса из-за долгов за использованную электроэнергию. Об этом со ссылкой на пресс-службу ДТЭК сообщает БизнесЦензор. "23 мая 2019 года по требованию поставщика "последней надежды" ГП "Укринтерэнерго" оператор системы распределения выполнит частичное отключение электроснабжения коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса",...
Общество
Корь не уступает, а завоевывает новые позиции. Каждый день различные информационные источники сообщают нам о новых всапышках кори, которые поражают различные регионы страны. Корь не отступает, а наоборот, усиливает свои позиции. Как сообщает Донецкий областной лабораторный центр МОЗ Украины, если говорить по стране в целом, то показатели не радуют. С начала 2019 года в Украине заболели корью 47 383 человека – 22 220 взрослых и 25 163 ребенка. От осложнений...