Программа деятельности Кабмина Яценюка: полный текст

Обнародована программа деятельности Кабинет министров Украины. Среди основных целей и задач нового правительства: сохранение целостности и суверенитета государства, подписание соглашения об ассоциации с Европейским союзом, развитие всесторонних и добрососедских отношений с Российской Федерацией. 

Полный текст документа на языке оригинала приводит Лига:

Сьогодні Україна перебуває у найглибшій за всю історію своєї незалежності економічній, політичній і соціальній кризі. Держава доведена до межі банкрутства, суспільство - до соціальної і гуманітарної катастрофи. Реальною стала загроза втрати Україною суверенітету і територіальної цілісності. Країна опинилася за крок від фінансово-економічного колапсу.

Зростання реального ВВП за два останні роки - нульове. Державні фінанси - у критичному стані. Дефіцит державного бюджету у 2013 р. склав 65 млрд грн, з урахуванням усіх зобов’язань уряду - понад 80 млрд грн.

Державна скарбниця розкрадена. Станом на лютий 2014 р., залишок коштів на Єдиному казначейському рахунку - 4,3 млн грн, при тому, що несплачені платіжні доручення - майже 10 млрд грн.

Сукупний зовнішній борг на кінець 2013 р. досяг $140 млрд або близько 80% ВВП, у тому числі короткостроковий - $65 млрд, що більш ніж в 4 рази перевищує золотовалютний запас держави, який становить сьогодні лише $15 млрд.

До критичного рівня погіршився діловий та інвестиційний клімат. Іноземні компанії і банки йдуть з України. Співробітництво з міжнародними фінансовими інститутами зруйноване. Країна фактично позбавлена потенціалу економічного відновлення.

Депресивний стан економіки унеможливлює підтримання належних соціальних стандартів для переважної більшості населення. Зберігаються мільярдні заборгованості із зарплат, соціальних виплат і допомог. Мільйони українських сімей поставлені на межу виживання.

Відбулася майже повна правова делегітимізація державної влади, її вихід з-під контролю суспільства. Замість свого конституційного призначення - служити інтересам українського суспільства - державна влада її головними суб’єктами використовувалася з метою самозбереження і збагачення. Корупція стала системним елементом державного управління та основним способом вирішення життєвих питань.

Зруйновано правоохоронну та судову системи держави; суд, прокуратура та інші правоохоронні органи стали елементами єдиного репресивного механізму, спрямованого на захист влади, її свавілля і безкарності. Громадяни, позбавлені легітимних способів захисту своїх прав і свобод, змушені були вдатися до масових протестів, а дії влади з їх придушення призвели до чисельних людських жертв.

Цілі і завдання Уряду

 • Забезпечення суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності України.
 • Підписання Угоди про Асоціацію з Європейським Союзом, невідкладна імплементація її положень. Виконання всіх необхідних умов для якнайшвидшого досягнення безвізового режиму з країнами Європейського Союзу для українських громадян.
 • Розвиток всебічних добросусідських стосунків з Російською Федерацією в усіх сферах, на новій, дійсно рівноправній основі, яка враховує як даність незворотній європейський вибір України і перспективу її членства в ЄС.
 • Відновлення програм співпраці з МВФ та виконання всіх умов, необхідних для отримання допомоги від МВФ та ЄС.
 • Невідкладна стабілізація фінансової ситуації. Жорстка економія бюджетних коштів. Ретельний перегляд чинних податкових пільг, виданих на індивідуальній чи галузевій основі, на предмет їх реальної ефективності у сприянні розвитку та соціальної доцільності. Кардинальне зменшення різного роду субсидій, які викривлюють умови конкуренції, дестабілізують державні фінанси та сприяють поширенню корупції.
 • Забезпечення справедливого правосуддя. Відновлення зруйнованих "судовою реформою" 2010 р. гарантій самостійності судової влади та незалежності суддів.
 • Реформування правоохоронних органів, забезпечення ефективності їх діяльності, дотримання принципу верховенства права, прозорості та підзвітності суспільству.
 • Повне та всебічне розслідування фактів загибелі людей, вчинення інших злочинів, пов’язаних з проведенням масових акцій протесту у листопаді 2013 р. - лютому 2014 р. Спрямування головних зусиль на виявлення та притягнення до кримінальної відповідальності організаторів та виконавців цих злочинів.
 • Формування нової системи влади на принципах верховенства права, відкритості і прозорості діяльності органів державної влади. Рішуча та системна протидія корупції, передусім у вищих органах державної влади. Створення Національного антикорупційного бюро.
 • Проведення люстрації передусім правоохоронних органів та судів, з метою очищення їх від тих, хто зловживав владою, порушував конституційні права людини і громадянина.
 • Забезпечення жорсткого контролю з боку суспільства за використанням бюджетних коштів. Забезпечення прозорості державних закупівель. Скорочення видатків на утримання влади, скасування необґрунтованих пільг високопосадовцям.
 • Прийняття (у короткостроковій перспективі) необхідних непопулярних рішень щодо цін і тарифів, із запровадженням відповідних компенсаторних механізмів адресного характеру.
 • Реформа політичної системи та виборчого законодавства. Створення ефективних механізмів запобігання узурпації державної влади та порушення принципу її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.
 • Забезпечення чесних і прозорих президентських виборів 2014 р.
 • Демонополізація економіки. Усунення обмежень для конкуренції і штучних преференцій окремим суб’єктам господарської діяльності. Розширення свободи підприємницької діяльності, істотне скорочення функцій адміністративного регулювання економіки.
 • Відновлення довіри з боку інвесторів до України, заохочення іноземних інвестицій. Запровадження прозорих і єдиних правил для всіх суб`єктів економічної діяльності.
 • Захист прав власників та інвесторів. Гарантування державою недоторканності прав власності та зміцнення інституту власності як основи ринкової системи господарювання.
 • Забезпечення енергетичної безпеки і енергозбереження. Реформа енергетичного сектору відповідно до вимог Договору про створення Енергетичного співтовариства, у т. ч. ІІІ енергетичного пакету ЄС. Поступове заміщення імпортного газу газом власного видобування. Диверсифікація джерел і шляхів поставок енергоресурсів. Реалізація довгострокової державної програми підвищення енергоефективності. Істотне зменшення на цій основі потреб економіки в імпорті енергоресурсів.
 • Формування і здійснення виваженої і послідовної державної гуманітарної політики, яка ґрунтуватиметься на врахуванні етнічного, культурного, конфесійного різноманіття українського суспільства. Забезпечення безумовного дотримання прав громадян та всіх суспільних груп (соціокультурних, мовних, конфесійних тощо) на отримання освіти та інформації, на спілкування рідною мовою, на свободу совісті (віросповідання та церковно-релігійного самовизначення).
 • З метою поширення використання державної мови в інформаційному, освітньому, культурному просторах, у побуті і суспільних комунікаціях, здійснення всебічного державного сприяння національним українським культурним індустріям, виробництву якісного україномовного інформаційного, культурного, освітнього продукту та його просуванню в т. ч. за допомогою новітніх технологій. Захист державної та інших мов згідно вимог статті 10 Конституції України.
 • Негайне припинення практики необґрунтованого закриття шкіл, забезпечення доступу до якісної освіти як соціального ліфту - незалежно від рівня матеріального забезпечення родин. Децентралізація управління системою освіти. Забезпечення зв’язку освіти з вимогами сучасного ринку праці.
 • Недопущення скорочення мережі медичних установ, забезпечення доступності якісних медичних послуг для громадян країни. Запровадження комплексу заходів із стимулювання добровільного медичного страхування.
 • Повернення капіталів, що перебувають та зареєстровані в Республіці Кіпр, офшорних зонах та інших юрисдикціях, які дозволяють незаконно уникати оподаткування в Україні.

Механізми реалізації програми

На виконання цієї програми Кабінет Міністрів приймає власні акти, розробляє та вносить законодавчі ініціативи до Верховної Ради України.

Виконання програми забезпечується діяльністю органів виконавчої влади, здійснюваних на основі Конституції України, законів України, рішень Кабінету Міністрів України, прийнятими в межах його повноважень.

Законодавчі акти, необхідні для реалізації програми

Про люстрацію

Про Національне бюро розслідувань (Антикорупційне бюро)

Про Концепцію реформування правоохоронної системи України

Про судоустрій і статус суддів (нова редакція)

Про порядок фінансування судової влади в Україні

Про прокуратуру (нова редакція)

Про адвокатуру та адвокатську діяльність (нова редакція)

Про оперативно-розшукову діяльність (нова редакція)

Про Службу безпеки України (нова редакція)

Про Вищу раду юстиції (зміни)

Про міліцію

Про Державну пенітенціарну службу України

Зміни до Кримінального процесуального кодексу України

Нові виборчі закони

Про всеукраїнський референдум (нова редакція)

Про місцеві референдуми

Про доступ до публічної інформації (нова редакція)

Про мирні зібрання

Кодекс економічного зростання" (нова редакція Податкового кодексу)

Про внесення змін до Державного бюджету України (з урахуванням оновленого макроекономічного прогнозу розвитку України у 2014 р.)

Про внесення змін до Закону України "Про здійснення державних закупівель" (щодо посилення прозорості закупівель підприємств)

Зміни до законодавства, які удосконалять правову базу демонополізації економіки, антимонопольного контролю та регулювання, захисту конкуренції

Про порядок постачання природного газу населенню України

Про державне регулювання у сфері енергетики. Про ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо державного контролю у сфері надання податкових пільг та стимулів та децентралізації)

Про місцеве самоврядування (нова редакція)

Про освіту (нова редакція)

Про вищу освіту (нова редакція)

Про студентське самоврядування

Про Концепцію державно-конфесійних відносин в Україні (Концепція схвалена Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій)

Про Концепцію гуманітарної (соціокультурної) політики України

Про національне культурне виробництво

Закон України про права пацієнтів

Зміни до Податкового кодексу України (щодо стимулювання добровільного медичного страхування)

Закон про референтне ціноутворення на ліки

Результати реалізації програми

Виконання програми забезпечить:

Зниження рівня суспільно-політичної напруженості, відновлення законності і правопорядку, функціонування діяльності органів державної влади на конституційних засадах, зниження рівня корупції, посилення правового захисту та безпеки громадян.

Зміцнення суспільної єдності і громадянської злагоди в Україні.

Запобігання колапсу національної економіки. Бюджетну збалансованість, формування реалістичних бюджетів, підвищення прозорості та раціональності бюджетного процесу. Економічне відновлення, закладення основ кардинальної реструктуризації економіки у напрямі інноваційної моделі - створення привабливого інвестиційного клімату, належних умов розвитку малого і середнього підприємництва, стимулювання національного бізнесу у створенні конкурентних товарів і послуг та їх виведення на міжнародні ринки.

Прискорення залучення країни до міжнародних економічних і фінансових мереж.

Збереження наявних, а в перспективі створення нових робочих місць. Наявність ресурсів для утримання соціальних стандартів, доступності медичних, освітніх, культурних послуг, запобігання зниженню рівня життя.

Інтеграцію ринків електроенергетики та природного газу з енергетичними ринками ЄС, підвищення рівня інвестиційної привабливості інфраструктури ПЕК України, розвиток енергетичних ринків на засадах ефективності, прозорості, конкуренції, що забезпечить передумови для підвищення конкурентоспроможності національної економіки. Подолання критичної залежності від імпорту енергоносіїв фактично з єдиного джерела. Перехід до енергозабезпечення національної економіки за рахунок енергозбереження і власних, у т. ч. високотехнологічних джерел енергії.

Підвищення якості та доступності для всіх громадян України освіти, охорони здоров’я, інформації, культурного надбання. Безумовне дотримання прав громадян і суспільних груп на вільний розвиток національних мов і культур, зміцнення позицій державної мови і рівня захищеності національних інформаційного, освітнього, культурного просторів.

Практичну реалізацію європейського цивілізаційного вибору України шляхом підписання і виконання Угоди про Асоціацію з ЄС, створення передумов для всебічної модернізації держави на європейських засадах, кардинальне розширення для громадян України інформаційного, освітнього, культурного просторів, можливостей самореалізації та кола міжлюдських контактів.

Арсений Яценюк премьер-министр Кабинет министров программа
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
36 просмотров в марте
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Спорт
Спортсмены из ДНР на открытом чемпионате по тяжелой атлетике в России завоевали 12 медалей, из которых 11 – золотые. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства молодежи, спорта и туризма Республики. «В период с 15 по 17 марта сборная ДНР принимала участие в открытом чемпионате и первенстве Ярославской области по тяжелой атлетике среди юниоров до 23 лет. В спортивной копилке атлетов 12 медалей, из которых 11 золотых и одна серебряная», — сказано в...
Происшествия
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области обстреливают из стрелкового оружия жилье и автомобили мирных граждан. Вот что узнали «Ведомости Донбасса» Во временно оккупированном Енакиево, точнее, в пригороде, в районе Карло-Марксово, на улице Маяковского, боевики «ДНР» и российские оккупанты обстреляли автомобиль мирного жителя, припаркованный рядом с домом. Только по счастливой случайности люди не пострадали...
Общество
На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области – проблема с транспортом. Местные жители обсуждают эту тему в соцсетях. «Что-то я не вижу этого рывка в автобусостроении в ДНР. Год почти пиарились на трамваях и автобусах. А нет ни того, ни другого», – пишет автор поста. Не все согласны с автором, отмечая, что автобусы «Донбасс» есть на маршрутах в Донецке и Макеевке: Ирина: «Белые автобусы Донбасс на маршрутах есть»; Александр: «В Макеевке мно...
Спорт
Спортсмены из ДНР примут участие в соревнованиях по фигурному катанию в Воронежской области. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Русского центра. «В период с 18 по 19 марта двенадцать спортсменов из Донецкой Народной Республики посетят областные соревнования Воронежской области по фигурному катанию на приз «Кубок мэра»», — сказано в сообщении. В пресс-службе добавили, что делегаты отправятся на состязания в сопровождении руководителя группы Татьяны Мен...
Общество
Специалисты ДНР завершили разработку первых учебных пособий по истории Отечества, к концу марта планируется представить еще несколько учебников. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Республики. «Ведущими педагогами и методистами ДНР разработаны первые три учебных пособия для 5-х, 6-х и 8-х классов общеобразовательных организаций по историческому краеведению. До 30 марта планируется завершить работу над учебниками по исто...
Общество
Государственное предприятие «Почта Донбасса» выпустила марку, почтовый блок и конверт, посвященные Донецкому республиканскому художественному музею. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе предприятия. «ГП «Почта Донбасса» открывает новую филателистическую серию «Донецкий республиканский художественный музей» и представляет блок, марку и конверт, посвященные 90-летнему юбилею со дня рождения нашего земляка, известного донецкого живописца и театрального худ...
Спорт
Женщины-культуристы из ДНР отправились на турнир по бодибилдингу и фитнесу в Российскую Федерацию. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Русского центра (РЦ). «В период с 15 по 17 марта шесть спортсменов из ДНР в сопровождении тренера-представителя примут участие во Всероссийском турнире по бодибилдингу и фитнесу в Московской области», – сказано в сообщении пресс-службы. В РЦ добавили, что в состав делегации вошли участницы Федерации бодибилдинга ДНР: Ол...
Общество
Детский фонд ООН направил на временно неподконтрольную украинским властям часть территории Донецкой области 108 тонн гуманитарной помощи, в состав которой вошли стройматериалы, медицинские средства и мебель. Об этом сегодня, 15 марта, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. «Через КПВВ «Новотроицкое» на выезд на временно оккупированную территорию Украины проследовали 8 грузовых автомобилей от Детского фонда ООН "ЮНИСЕФ". Транспорт...
Общество
Свыше двух сотен молодых врачей — выпускников 2019 года Донецкого национального медицинского университета им. Горького — получили направления на работу в города и районы Республики. Торжественная церемония окончательного распределения выпускников состоялась сегодня в Донецке, сообщили в пресс-службе вуза. «Сегодня 217 шестикурсников, оканчивающих обучение на бюджетной форме, получили окончательное распределение», — сказано в сообщении. В пресс-службе добав...